วัณโรค


วัณโรค

วัณโรค

            วัณโรคเป็นอีกโรคหนึ่งที่มักเกิดขึ้นเมื่ออายุมาก ซึ่งเชื้อวัณโรคจะเป็นเชื้อที่เคยได้รับมาก่อนแต่อาจนานหลายสิบปีแล้ว และซ่อนตัวอยู่อย่างสงบ เมื่อภูมิคุ้มกันลดลงจากอายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น มีโรคเบาหวาน ขาดสารอาหาร โรคไต โรคมะเร็ง เป็นต้น จะยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอ และเชื้อโรคก็จะเอาชนะภูมิคุ้มกันและทำให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้น ส่วนใหญ่วัณโรคในผู้สูงอายุจะเกิดที่ปอด แต่อาจเกิดที่อวัยวะอื่นก็ได้ เช่น ที่ข้อสะโพก กระดูกสันหลัง เยื่อหุ้มสมอง เป็นต้น ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นวัณโรคปอดอาจไม่ค่อยไอและไม่ค่อยมีเสมหะปนเลือด แต่มีอาการไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ไอเล็กๆ น้อยๆ ถ้าเป็นที่ข้อ ก็จะมีอาการปวดบริเวณข้อเหล่านั้นด้วย ส่วนวัณโรคเยื่อหุ้มสมองจะมีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะและซึม การวินิจฉัยวัณโรคปอดด้วยภาพเอ็กซเรย์ โอกาสจะพบโพรงในปอดเหมือนคนหนุ่ม ๆ สาวๆ ไม่มากนัก ตำแหน่งของฝ้าในปอดอาจไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไป คือ อาจพบฝ้าที่ส่วนล่างของปอดก็ได้ การเก็บเสมหะตรวจแล้วพบเชื้อวัณโรคจะช่วยการวินิจฉัย แต่ส่วนใหญ่ทำได้ยากในผู้สูงอายุ เนื่องจากไอขับเสมหะออกมาไม่ได้ หรือซึมไม่รู้ตัวไม่สามารถไอเอาเสมหะออกมาได้ ในบางรายก็ต้องส่องกล้องไปในปอดเพื่อเอาเสมหะออกมาตรวจ การรักษาวัณโรคในผู้สูงอายุ อาจต้องระวังการเกิดตับอักเสบ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยาที่รักษา โดยปกติจะมีการตรวจเลือดดูการทำงานของตับเป็นระยะ การรักษาโดยทั่วไปนาน 6 เดือนและผู้ป่วยอาจได้รับวิตะมินบี 6 เสริมด้วยเพื่อป้องกันเส้นประสาทอักเสบจากยา ซึ่งมักเกิดในผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวาน ดื่มเหล้าหรือมีการขาดสารอาหารด้วย
 
การป้องกันโรค 
          •  ดูแลสุขภาพให้ดี รับประทานอาหารครบหมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ถ้าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็จะลดโอกาสการติดเกิดวัณโรคได้ 
          •  ไม่อยู่ในที่แออัด หรือที่ๆ อาจมีผู้ป่วยวัณโรคอยู่ เช่น ตึกตรวจผู้ป่วย 
       •  หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นวัณโรคหรือสงสัยว่าอาจเป็นวัณโรค โดยเฉพาะช่วง 2 สัปดาห์แรกของการรักษา 
           •  ถ้ามีอาการไอเรื้อรัง โดยเฉพาะถ้ามีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ร่วมด้วยแล้ว ควรรีบปรึกษาแพทย์ การรักษาวัณโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเป็นจะได้ผลการรักษาที่ดี และเป็นการป้องกันการแพร่กระจายไปผู้อื่นด้วย 
           •  ผู้ที่เป็นวัณโรค ควรมีผ้าปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอและเก็บผ้าปิดปากไปภาชนะปิดเพื่อนำไปฆ่าเชื้อในภายหลัง 
           •  ควรล้างมือบ่อยๆ เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อมาที่มือได้ 
           •  ในกรณีที่มีคนใกล้ชิดเป็นวัณโรค ต้องมาตรวจเพื่อว่าได้รับเชื้อวัณโรคด้วยหรือไม่ 
 
 
ดูแลผู้สูงอายุ สันป่าตอง เชียงใหม่ ฟื้นฟูผู้ป่วย กายภาพบำบัด

News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน