โรคปอดอักเสบ


โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบ

          ปอดอักเสบเป็นการติดเชื้อที่สำคัญและทำให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สาเหตุที่ผู้สูงอายุเกิดปอดอักเสบได้ง่ายเนื่องจากการพัดโบกสิ่งแปลกปลอมของเซลล์เยื่อบุหลอดลมออกจากปอดทำงานไม่ดี การไออย่างมีประสิทธิภาพน้อยลงและความยืดหยุ่นของถุงลมไม่ดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้กลไกการป้องกันการติดเชื้อของปอดทำได้น้อยลง โดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น ถุงลมโป่งพอง หัวใจวาย เป็นต้น จะยิ่งทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
 
          อาการของโรคนี้ คือ ไข้ ไอ มีเสมหะ หอบเหนื่อย บางคนมีอาการสับสน พูดเพ้อ เบื่ออาหารหรือหกล้มได้ ควรรีบไปพบแพทย์ เนื่องจากถ้าไปช้าอาจหายใจเองไม่ไหวและช็อกได้ แพทย์จะซักประวัติ ตรวจร่างกายและตรวจเอ็กซเรย์ปอด เก็บเสมหะตรวจและตรวจเลือด ถ้าอาการน้อยอาจให้เป็นยารับประทาน แต่ถ้าอาการค่อนข้างมากก็จะต้องฉีดยาและนอนโรงพยาบาล
 
การดูแลสุขภาพและป้องกันโรค 
           •  ไม่สูบบุหรี่ หรือถ้าสูบอยู่ก็ควรเลิก เพราะเพิ่มการติดเชื้อที่ปอดได้ 
           •  ไม่ดื่มเหล้า เนื่องจากจะลดภูมิต้านทานโรคและบางคนดื่มจนเมาไม่รู้ตัว สำลักอาหารเข้าปอดเกิดการติดเชื้อตามมา 
       •  ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รักษาโรคประจำตัวให้ดี
                   •  หลีกเลี่ยงจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ดังวิธีที่กล่าวแล้วเบื้องต้น เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดปอดอักเสบตามมาหรือทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ปอดได้
 
 
รับดูแลผู้สูงอายุ ฟื้นฟูผู้สูงอายุ  กายภาพบำบัด ดูแล 24 ชั่วโมง

News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน