ฮอร์โมนในวัยทอง


ฮอร์โมนในวัยทอง

ฮอร์โมนในวัยทอง

ผลของการขาดฮอร์โมนเพศเมื่อหมดประจำเดือน

            แก้ไขสาเหตุอาจมีอาการของการขาดฮอร์โมน คือ ร้อนวูบวาบตามตัว เหงื่อออกตอนกลางคืน เยื่อบุช่องคลอดแห้ง มีอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ไม่มีอารมณ์ทางเพศ นอนไม่หลับ หงุดหงิด กังวล ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ นอกจากนั้นยังทำให้กระดูกบางลง เกิดโรคกระดูกพรุน และเกิดโรคต่าง ๆ ในวัยสูงอายุตามมา เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าฑ์ โรคมะเร็ง เป็นต้น

ผลดีและผลเสียของการรับประทานยาฮอร์โมนเพศ 

ผลดีของการรับประทานยาฮอร์โมน
           
           การรับประทานยาฮอร์โมนสามารถลดอาการร้อนวูบวาบตามตัว เหงื่อออก ใจสั่น หงุดหงิด กังวล นอนไม่หลับ เยื่อบุช่องคลอดแห้ง มีอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ไม่มีอารมณ์ทางเพศ ซึ่งเกิดจากการขาดฮอร์โมนเพศได้และยังโอกาสการเกิดกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลังหักได้ นอกจากนั้นฮอร์โมนชนิดครีมทาช่องคลอดสามารถลดอาการที่เกิดจากเยื่อบุช่องคลอดแห้ง มีอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ ถ้ารับประทานฮอร์โมนชนิดที่มีทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน จะลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
 
ผลเสียของการรับประทานยาฮอร์โมน 
 
         จากการศึกษาวิจัย Women's Health Initiative Study พบว่า การรับประทานยาฮอร์โมนเพศหญิงทดแทนอาจเพิ่มโอกาสเกิดโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อบุมดลูก โรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ( ในปีแรก) โรคสมองเสื่อม จึงทำให้การให้ยาฮอร์โมนเพื่อป้องกันโรคหัวใจ ไม่มีที่ใช้อีกต่อไป
 
การรับประทานยาฮอร์โมนเพศ
 
ถ้ารับประทานยาฮอร์โมนอยู่แล้ว ควรหยุดรับประทานหรือไม่ 
          ถ้ารับประทานยาฮอร์โมนอยู่แล้ว คงต้องคุยกับแพทย์ที่รักษาว่าควรรับประทานยาต่อหรือไม่ ซึ่งก็ขึ้นกับเหตุผลตอนแรกที่ต้องรับประทานยา ชนิดของยาที่รับประทานและ รับประทานมานานหรือยัง 
          ถ้าเหตุผลที่รับประทานยาในตอนแรก คือ ป้องกันโรคกระดูกพรุน โรคหัวใจ หรือโรคสมอง แพทย์อาจค่อยๆ หยุดยาลง แต่ถ้ารับประทานเพราะมีอาการของการขาดฮอร์โมนก็อาจลองลดยาลง ในขนาดที่ต่ำที่สุดที่ไม่ทำให้มีอาการกลับมาอีก หรือบางรายก็หยุดได้ในที่สุด ถ้ามีอาการหลังลดยาก็อาจต้องรับประทานยาต่อ
 
ถ้าไม่เคยรับประทานยาฮอร์โมนมาก่อน ควรเริ่มรับประทานหรือไม่ 
          ในปัจจุบันนี้ จะใช้ยาฮอร์โมนเพศทดแทนใน 2 กรณี คือ ในผู้ที่ประจำเดือนหมดก่อนเวลาอันควร ได้แก่ ผู้ที่ผ่าตัดรังไข่ไป เป็นต้น และผู้ที่มี
 
อาการของการขาดฮอร์โมน 
           ในกรณีแรกจะให้ยาฮอร์โมนจนผู้ป่วยอายุ 50 ปี จึงค่อยหยุด 
           ในกรณีหลัง ถ้าอาการที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนไม่มากนัก แพทย์อาจไม่ได้ให้ยาฮอร์โมนทดแทน แต่ถ้าอาการเป็นค่อนข้างมากอาจต้องให้ยาฮอร์โมนขนาดต่ำๆ ใช้ระยะสั้นๆ ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นจึงค่อยๆ เพิ่มขนาดยาฮอร์โมนขึ้น หรือให้การรักษาวิธีอื่นร่วมด้วย
 
ทำอย่างไรถึงจะลดโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุนและโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยไม่ต้องรับประทานยาฮอร์โมน 
            มีวิธีอื่นที่ลดโอกาสการเกิดโรคกระดูกพรุนและมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยไม่ต้องรับประทานยาฮอร์โมนเพศ ในการป้องกันโรคกระดูกพรุน ควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูงและวิตะมินดี ออกกำลังกายชนิดที่มีการลงน้ำหนัก เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ เป็นต้น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา กาแฟ มากเกินไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องโรคกระดูกพรุน) ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนสูงแพทย์อาจให้ยาอื่นเพิ่มอีก ในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ควรรับประทานอาหารที่มีกากเส้นใยสูง และตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำ
 
รับดูแล ฟื้นฟู กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ สันป่าตอง เชียงใหม่

 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน