Atelectasis (ปอดแฟบ)


Atelectasis (ปอดแฟบ)

Atelectasis (ปอดแฟบ)

 
      เป็นภาวะที่ปอดขยายตัวไม่เต็มที่ เกิดจากการถูกจำกัดการเคลื่อนไหว หายใจตื้น มีสิ่งอุดตันในหลอดลมเล็กๆ ถุงลมในปอดตีบ มีแรงดันจากช่องเยื่อหุ้มปอด ไม่สามารถไอขับเสมหะออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการระบายอากาศไม่เพียงพอ ต่อมาเลือดที่ไหลผ่านปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับปอดได้ ระดับออกซิเจนในเลือดแดงจึงลดลง ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน และอาจหมดสติได้
 
 
ลักษณะอาการ

 

    ผู้ป่วยจะหายใจลำบาก หอบเหนื่อยง่ายขณะทำกิจกรรมต่างๆ มีลักษณะตัวเขียวเนื่องจากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ การขยายตัวของทรวงอกน้อยลง การตรวจปอดโดยการเคาะได้เสียงทึบ ลักษณะอาการนั้นขึ้นอยู่กับปอดว่าแฟบมากน้อยเพียงใด
 
การรักษาทางการแพทย์
 
-ให้ออกซิเจน และความชื้น
-ใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่หายใจลำบาก
-รักษาอาการอักเสบ โดยการใช้ยา
-ผ่าตัด เมื่อพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมภายในปอด หรือผ่าตัดปอดที่แฟบออกในผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง
 
 
การรักษาทางการภาพบำบัด
 
1. เคาะปอด เพื่อระบายเสมหะภายในปอด
 
2. สอนหายใจ
 
การฝึกการหายใจแบบ Pursed Lip
 
วิธีปฏิบัติ
 
-จัดท่าทางให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายที่สุด
 
-สูดลมหายใจเข้าทางจมูก (ท้องป่อง) แล้วหายใจออกทางปาก (ท้องแฟบ) โดยห่อปากเป่าลมออกช้าๆ
 
3. สอนไออย่างมีประสิทธิภาพ
 
การฝึกไอ Cough Training
 
วิธีปฏิบัติ
 
-จัดท่าควรอยู่ในท่านั่ง โน้มตัวลงมาข้างหน้าเล็กน้อย
 
-สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ตามการฝึกหายใจ
 
-กลั้นหายใจ พร้อมกับไอออกมา 1-2 ครั้ง
 
4. ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการขยายตัวของปอด
 
ออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อหายใจ
 
วิธีปฏิบัติ
 
ท่าที่1  เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกด้านหน้า-ด้านหลัง
 
- ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้
- วิธีการ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะพร้อมหายใจเข้า จากนั้นโน้มตัวลงมาทางด้านหน้าพร้อมหายใจออก
- จำนวนครั้ง 5 ครั้ง/เซต ทำซ้ำ 2 เซต
 
ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกโดยใช้รอก
 
วิธีปฏิบัติ
 
ท่าที่1 เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกด้านหน้า-ด้านหลัง
 
- ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้
 
- วิธีการ ดึงรอกขึ้นจนแขนเหยียดตึง สลับซ้ายขวาพร้อมสูดลมหายใจเข้า-ออก ช้าๆ
 
- จำนวนครั้ง 10 ครั้ง/เซต ทำซ้ำ 2 เซต
 
spirometer
 
วิธีปฏิบัติ
 
-หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ
 
-ใช้ปากอม mouth piece ของเครื่อง spirometer
 
-สูดลมหายใจเข้าเต็มที่ glottic ปิด
 
-ให้ลูกบอลใน spirometer ลอยสูงขึ้นและคงไว้ให้นานที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ประมาณ 5-10 วินาที หรืออย่างน้อย 3-5 วินาที แล้วค่อยๆผ่อนลง
 
-ทำติดต่อกัน 5-10 ครั้ง แล้วพัก ควรทำทุกๆ 1-2 ชั่วโมง
 
-ให้เวลาหายใจเข้า ต่อ หายใจออก ประมาณ 1 : 2
 
 

 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน