การปฏิบัติตัวหลังได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา


การปฏิบัติตัวหลังได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา

การปฏิบัติตัวหลังได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา

       ผลสำเร็จหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งสภาพดวงตาของผู้ป่วย  สภาพกระจกตาที่ผ่าตัดให้ใหม่ และสิ่งสำคัญคือการดูแลหลังผ่าตัด  ซึ่งจะช่วยป้องกันและทำให้สามารถตรวจพบ  และแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดหลังการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วและทันที

 

การดูแลตนเองหลังได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา

1.ใช้ยาตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด  ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง

2.ช่วงแรกหลังผ่าตัดไม่ควรล้างหน้า  ควรใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นสะอาดเช็ดรอบๆดวงตา  เมื่อครบ  1  เดือนหลังผ่าตัด สามารถล้างหน้าได้แต่ควรระวังไม่ให้น้ำเข้าตาตลอดเวลาหล้งหน้าหรืออาบน้ำ

3.ในช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังผ่าตัด ควรใช้ที่ครอบปิดตาตลอดเวลา รวมทั้งขณะนอนหลับ  หลังจากนั้นควรสวมแว่นตาเป็นประจำเพื่อป้องกันดวงตาเพื่อไม่ให้ถูกกระทบกระเทือน เพราะแผลผ่าตัดที่กระจกตา อาจไม่แข้งแรงกับเมื่อเทีบงกับตาปกติ ทั่วไป และไม่ควรขยี้ตา

4.ควรงดการออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดการกระทบกระเทือนกับตา  จนกว่าจะพ้นระยะหนึ่งเดือนไปแล้ว  หรือตามคำแนะนำของแพทย์

5.สามารถรับประทานอาหารได้ทุกอย่าง  ยกเว้นของหมักดอง อาหารปรุงไม่สุก

6.ควรมาตรวจตามที่แพทย์นัด

7.หากมีอาการผิดปกติไปจากเดิม ได้แก่ ตามัวลงกว่าเดิม  แพ้แสงปวดตา ตาแดงมากขึ้น มีขี้ตาผิดปกติ ควรรีบมาพบแพทย์

8.ในกรณีมีข้อสงสัยหรือความผิดปกติอย่างอื่น  ให้สอบถามกับแพทย์ที่ทำการรักษา

 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบหฃังได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา

1.'ภาวะสายตาผิดปกติ' ได้แก่ สายตาสั้น  ยาว  หรือเอียงทำให้มองเห็นได้ไม่ชัด  หรือเห็นภาพซ้อน  โดยทั่งไปหลังผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา จะพบสายตาได้มากกว่าการผ่าตัดชนิดอื่นๆ อยู่แล้ว  เนื่องจากมีแผลผ่าตัดที่ค่อนข้างกว้าง อย่างไรก็ตาม การมองเห็นมักจะค่อยๆดีขึ้น  และคงที่ประมาณ1 ปีหลังผ่าตัด

 

2.'ร่างกายปฏิเสธเนื้อเยื่อ'พบประมาณ5-30 เปอร์เซ้นต์ โดยผู้ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาทุกรายมี โอกาสที่ร่างกายจะปฏิเสธเนื้อเยื่อที่เปลี่ยนให้ ดังนั้น หากท่านมีอาการดังกล่าวหลังผ่าตัด  ควรรีบพบแพทย์ทันที  ไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด เพราะหากตรวจพบเร็วเท่าไร โอกาสที่จะสามารถรักษาให้หายก็มีมากกว่าปล่อยทิ้งไว้นานๆสามารถพบหลังผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไป และมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในบางรายเป็นมากกว่า 1 ครั้ง อาการที่พบได้แก่ ตามัวลง  แพ้แสง ปวดตา  ตาแดงมากขึ้น

 

3.'ความดันลูกตาสูงหรือต้อหิน' ซึ่งอาจเกิดจากโรคเดิมที่มีอยู่ หรือเกิดจากการใช้ยากดภูมิต้านทานกลุ่มสเตียรอยด์ ซึ่งต้องเป็นระยะเวลานาน

 

4.'การกลับเป็นซ้ำของโรคเดิม' เช่น ผู้ที่กระจกตาพิการจากเชื้อไวรัสเริมที่กระจกตา  อาจมีการอักเสบซ้ำได้

 

5.'การติดเชื้อในลูกตา' มีอัตราการติดเชื้อในระหว่างผ่าตัดเท่ากับการผ่าตัดอย่างอื่น  และหลังการผ่าตัดจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เพราะต้องใช้ยาหยอดตาที่กดภูมิต้านทานเป็นระยะเวลานาน

 

พีที เนอร์ส ซิ่งโฮม รับดูแลผู้ป่วย  ผู้สูงอายุ  พักฟื้นหลังผ่าตัด กายภาพบำบัดก่อนและหลังผ่าตัด    เชียงใหม่ สันป่าตอง 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน