คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวแตกกดทับรากประสาท


คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวแตกกดทับรากประสาท

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวแตกกดทับรากประสาท

ข้อมูล  รายละเอียด เหตุผล ความจำเป็นในการเข้ารับการรักษา

      โรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวแตก  เกิดจากการที่แกนกลางของหมอนรองกระดูกสันหลังแตก ผ่านรอยแยกออกมากดทับรากประสาทสันหลันส่วนเอวทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดเอวร้าวลงขาอย่างรุนแรงหากได้รับการรักษาล่าช้า  หรือรักาษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัดไม่ได้ผล  ผู้ป่วยอาจเลี่ยงต่อการปวดจนไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ กลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ และเป็นอัมพาต

 

วิธีการรักษา ชื่อหัตถการ

       การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง  เป็นผ่าตัดเพื่อลดอาการกดทับรากประสาทจากหมอนรองกระดูกสันหลังที่แตกออกมา  เพื่อฟื้นฟูการทำงานของรากประสาทกลับคืนสู่สภาพให้เร็วทีสุด

 

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกอื่น

      หากเป็นโรคนี้ในระยะแรกหรือมีความรุนแรงไม่มาก  อาจเริ่มรักษาโรคโดยการใช้วิธีการให้พักงานปรับเปลี่ยนการใช้งานและชีวิตประจำวัน  การใช้ยาแก้ปวด  ยาแก้อักเสบ การทำกายภาพบำบัด  การฉีดยาด้านการอักเสบเฉพาะที่เข้าไปในช่องการดูกสันหลัง  การจัดกระดูกสันหลัง เป็นต้น

     ก่อนและระหว่างการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง  หากแพทย์ตรวจพบข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวหลวม  อาจพิจารณาเชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังปล้องนั้นๆ โดยการปลูกกระดูกร่วมกับการใช้โลหะดามกระดูกสันหลังร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้

    วิธีการผ่าตัดอื่นๆ เช่น การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังโดยใช้วิธีเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย  การใช้กล้องส่วอข้อต่อหรือกล้องจุลศัลยกรรมช่วยผ่าตัด  การเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม  จะต้องอยู่ในดุลยพินิจหรือประสบการณ์ของแพทย์เท่านั้น

 

ข้อดีเมื่อใช้วิธีนี้

   อาการปวดร้าวลงขาจะดีขึ้นภายในเวลาอันสั้นหลังการผ่าตัด  กล้ามเนื้อที่อาจอ่อนแรงจะมีกำลังมากขึ้นอาการชาลดลง  กลับไปใช้ชีวิตประจำวันและทำงานได้รวดเร็วกว่าวิธีไม่ผ่าตัด

' อาการปวดร้างลงขาจะดีขึ้น ภายในเวลาอันสั้น หลังผ่าตัด  กลับไปใช้ชีวิตประจำวันและทำงานได้รวดเร็วกว่าวิธีไม่ผ่าตัด '

วีธีการใช้ยารับความรู้สึก

วิธีดมยาสลบ ร่วมกับการใช้ท่อช่วยหายใจ

 

ข้อเสียเมื่อใช้วิธีนี้

   ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน เสี่ยงต่อการใช้ยาระงับความรู้สึก  อาจเกิดบาดเจ็บต่อรากประสาท  เยื่อหุ้มไขสันหลังรั่ว  มีอาการปวดตึงแผลที่หลังกระดูกสันหลังเกิดความไม่มั่นคง  หากไม่ได้รับการผ่าตัดเชื่อมข้อต่อ  กรณีนี้ต้องได้รับการเชื่อมข้อต่อ ข้อต่อระดับนั้นจะไม่สามารถเคบื่อนไหวได้อีก  อาจส่งผลทางอ้อมให้ข้อต่อระดับอื่นเกิดความเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น  และมีโอกาสพบภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดมากขึ้น เป็นต้น

 

ผลการรักษาเมื่อใช้วิธีนี้

  การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวที่แตกออก  ช่วยให้อาการปวดร้าวลงขาหายได้เร็วขึ้น  ฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อ  ลดอาการ  และโอกาสเกิดอัมพาต  อาการปวดเอว  หลังผ่าตัดอาจลดลงได้หากใช้เทคนิคการผ่าตัด แบบเนื้อเยื่อบากเจ็บน้อย  การเชื่อมข้อต่อจะทำให้ข้อต่อกระดูกสันหลังปล้องนั้นๆ  มั่นคงมากขึ้น  อย่างไรก็ตามหากข้อต่อดังกล่าวเชื่อมติด  ข้อต่อระดับใกล้เคียงกันอาจต้องรับรองการเคลื่อนไหวมากขึ้น  หากข้อต่อเชื่อมไม่ติด ก็อาจเกิดอาการปวดเอวซ้ำ  ปวดร้าวลงขา และโลหะดามกระดูกหักหรือหลุด เป็นต้น

 

ระยะนี้ในการรักษาเมื่อใช้วิธีนี้

   โดยทั่วไป หลังผ่าตัดวันที่ 2 แพทยืจะดึงสายระบายเลือดออกและสามารถลุกขึ้นเดินได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ตังแต่วันที่ 3-5 หลังผ่าตัด  สามารถกลับไปทำงานเบาๆ และขับรถได้ประมาณ 2-3 สัปดาหื ผู้ป่วยมักต้องสวมแถบผ้าพยุงเอง ประมาณ 2 เดือน  แพทย์จะนัดมาดูอาการตรวจซ้ำๆ ทุกเดือน จากนั้นอาการดีขึ้นเป็นทุกๆปี

 

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้วิธีนี้

1. ความเสี่ยงจากการแพ้ยาหรือสารต่างๆที่ใช้ในการผ่าตัด เช่น ยาแก้อักเสบ  ยาปฏิชีวนะ

2.ความเสี่ยงจากการใช้ยาระงับความรู้สึก

3.การเสียเลือด ทั้งขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องทานยากันเลือดแข็งตัว  ผู้ป่วยโรคดับเรื้อรังเป็นต้น

4.บาดแผลติดเชื้อ  ไม่ว่าจะเป็นกาปนเปื้อนจากการผ่าตัด  หรือเชื้อโรคแพร่กระจายมาจากตำแหน่งอื่น

5.การบาดเจ็บของเยื่อหุ้มไขสันหลังและรากประสาทโดยตรง  หรือมีก้อนเลือดคั่ง

6.อาการปวดตึงบริเวณแผลผ่าตัด

7.การปวดที่รุนแรงขึ้นกว่าก่อนการผ่าตัด

8.การเคลื่อนไหวของข้อต่อกระดูกสันหลังลดลง หากต้องได้รับการเชื่อมข้อต่อ

9.ภาวะกระดูกสันหลังหลวม  หากไม่ได้รับการเชื่อมข้อต่อในกรณีที่มีข้อบ่งชี้

10.ความล้มเหลวและภาวะแทรกซ้อนจากการใช้โลหะดามกระดูกสันหลัง  จากการเชื่อกระดูกไม่ติด การติดเชื้อ ภาวะกระดูกพรุนรุนแรง  เป็นต้น

พีทีเนอร์ซิ่งโฮม  บ้านดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่  สันป่าตอง

 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน