โรคลำไส้แปรปรวน


โรคลำไส้แปรปรวน

โรคลำไส้แปรปรวน

     โรคลำไส้แปรปรวน  เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของทางเดินอาหารผิดปกติ  โดยมีอาการปวดท้องหรือไม่สบายในท้อง  ที่สัมพันธ์กับการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติเป็นอาการเด่น  โดยไมสามารถตรวจพบความผิดปกติทางกายวิภาคหรือโรคทางกาย  ที่สามารถอธิบายว่าเป็นสาเหตุของอาการได้

 

สาเหตุของโรค

    ในปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุของโรคที่แน่ชัด  อาการต่างๆของโรคนี้เชื่อว่าเกิดการทำงานของระบบทางเดินอาหารที่ผิดปกติ  แต่ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติทางกายวิภาค  ไม่ว่าจะเป็นจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียด  หรือการจรวจเพิ่มเติมเพื่อสืบค้นหาสาเหตุ ไม่พบว่ามีการอักเสบ  และไม่พบว่าเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งแต่อย่างใดจากหลักฐานที่มีอยู่เชื่อว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุของโรคลำไส้แปรปรวน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่

  1.การเคลื่อนไหวของผนังลำไส้ไวต่อสิ่งเร้า หรือตัวกระตุ้นมากผิดปกติ

  2.ระบบประสาทที่ผนังลำไส้ไวต้อสิ่งเร้า  หรือตัวระตุ้นมากผิดปกติ

 3.ความเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีส่วนหนุนเสริมทำให้อาการของโรคกำเริบ

' โดยมีอาการปวดท้องหรือไม่สบายในท้องที่สัมพันธ์กับการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติเป็นอาการเด่น'

 

อาการของโรคลำไส้แปรปรวน

1.อาการปวดท้อง  มักมีลักษณะปวดเกร็งบริเวณท้องน้อยซึ่งอาการปสดมักจะลดลงหลังจากการถ่ายอุจจาระ

2.การขับถ่ายที่ผิดปกติ  ประกอบไปด้วยท้องผูก ท้องเสีย  หรือท้องผูกสลับกับท้องเสีย ผู้ป่วยอาจรู้สึกว่าถ่ายอุจจาระไม่ค่อยสุด หรือมีมูกปนออกมาเวลาถ่ายอุจจาระลักษณะอุจจาระจะเปลี่ยนไปเป็นก้อนแข็งหรือเหลวจนเป็นน้ำ ถ่ายเป็นมูกปนอุจาระมากขึ้น

3.อาจเป็นอาการแน่นท้อง ท้องอึด มีลมมากในท้อง เรอบ่อยๆ  

โดยอาการต่างๆ ข้างต้นเหล่านี้  มักเป็นนานเกิน 3 เดือน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี

 

การวินิจฉัยโรคลำไส้แปรปรวน

  การวินิจฉัยโรคลำไส้แปรปรวน  สามารถทำได้โดยการซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  ร่วมกับการวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ ที่มีลักษณะอาการคล้ายกันออกไปก่อน  เช่น โรคลำไส้อักเสบหรือโรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น

 

ข้อบ่งชี้ในการตรวจรักษาด้วยส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง

1.ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

2.ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักลดลงอย่างผิดปกติ  ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ใน 3 เดือน

3.ผู้ป่วยที่มีอาการถ่ายเป้นเลือดหรือมูกเลือด

4.โลหิตจางจากการอธิบายได้จากสาเหตุอื่นๆ นอกจากโรคระบบทางเดินอาหาร

5.ผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องหรือแน่นท้องขณะนอนหลับ

6.ตรวจร่างกายพบลักษณะผิดปกติ  เช่น ตับโต  ก้อนในท้อง ซีด เหลือง เป็นต้น

7.มีไข้เรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ

8.ผู้ป่วยที่มีอาการเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป

9.ประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัวที่เป็นญาติสายตรง

10.ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

การรักษาโรคลำไส้แปรปรวน

  การรักษาโรคลำไส้แปรปรวนมีหลายวิธี  โดยเป้าหมายหลักอยู้ที่การลดอาการปวดและทำให้การขับถ่ายกลับมาปกติ  ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ  ซึ่งต้องความเข้าใจว่าโรคลำไส้แปรปรวนเป็นโรคเรื้องรัง  อาการอาจเป็นๆ หายๆ แต่ไม่มีอันตรายแก่ชีวิต

 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แก่

   1.1 พยายามรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์มากขึ้น หลีกเลี่ยงอาหารที่จะทำให้อาการเพิ่มขึ้น  เช่น  อาหารรสจัด  อาหารมัน  ของหมักดอง  แอลกอฮอล์ ทุกชนิด  กาแฟ น้ำอัดลม  เป็นต้น  นอกจากนี้ควรกินทีละน้อย  แต่กินให้บ่อยขึ้น ไม่ควรกินจนอิ่มมากเกินไป  เพราะจะกระตุ้นให้มีอาการปวดท้องและท้องเสียได้ง่าย

 

  1.2 ทำตนให้มีสุขภาพจิตที่ดี  ซึ่งปัญหาทางจิตใจได้แก่  ภาวะเครียด  ซึมเศร้าและความกังวลใจ  อาจทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นในบางราย  ผู้ป่วยควรปรึกษาปัญหาในกลุ่มนี้กับแพทย์อย่างตรงไปตรงมา

 

2. การรักษาด้วยยา  แม้มียารักษาหลายอย่าง  แต่ไม่สามารถทำให้โรคนี้หายขาดได้  ส่วนใหญ๋เพื่อทำให้ดีขึ้นหรือหายไปชั่วคราวเท่านั้น  ยารักษาจะขึ้นกับว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่มใดระหว่างท้องเสียเด่น  ท้องผูกเด่น  หรือ ปวดท้องเด่น  ควรลองรับประทานเปลี่ยนอาหาร  เพิ่มไฟเบอร์ใยอาหารก่อนการรักษาด้วยยา

 

   ด้วยความหวังดี จาก พีที เนอร์ซิ่งโฮม  รับดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ สันป่าตอง

 

 

 

 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน