ภาวะกลืนลำบาก


ภาวะกลืนลำบาก

ภาวะกลืนลำบาก dysphagia

    ภาวะกลืนลำบาก  เป็นขบวนการที่ขบวนการที่ขบวนการกลืนบกพร่องหรือถูกรบกวนทำให้สามารถกลืนน้ำและอาหารได้ เหมือนปกติ  เช่น กลืนช้า กลืนแล้วเจ็บที่คอ  ซึ่งถ้าปัญหาดังกล่าวไม่ให้รับการดูแล  อาจทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมา  เช่น

1.ภาวะปอดอักเสบจากการสำลักน้ำและอาหารเข้าไปทางเดินหายใจ  

2.การอุดตันของทางเดินหายใจส่วนต้น

3.ภาวะขาดน้ำ

4.น้ำหนักตัวลดเหนื่องจากได้รับสารอาหารไม่เพียง

 

ปัญหาของผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

1.เคลื่อนไหวริมฝีปาก ลิ้นลำบาก

2.น้ำลายไหล

3.น้ำลายเหนียว เสมหะมาก

4.ปฏิกิริยาการกลืนลดลง

5.ไอไม่แรง เสียงค่อยลง

6.พูดไม่ชัด

7.สำลักน้ำลายตัวอย่างขณะนอนพัก

8.สำลักน้ำลายตัวเองขณะนอนพัก

9.มีความผิดปกติของคุณภาพเสียง

 

การฝึกหัดกลืน

นักกิจกรรมบำบัดจะเป็นผู้ประเมินและให้การบำบัดรักษา และจะนำวิธีง่ายๆ ที่ญาติสามารถนำไปฝึกผู้ป่วยเองได้

1. การจัดท่าทางเพื่อให้อยู่ในท่าเหมาะสม  เพื่อช่วยให้กระบวนการกลืนง่ายขึ้นและป้องกันการเล็ดลอดของอาหารเข้าทางเดินหายใจ

   - ท่านั่งให้จัดศีรษะตั้งตรงอยู่ในแนวลำตัว ก้มหน้าลงเล็กน้อย ลำตัวตรง  สะโพกงอ 90 องศา เท้าวางราบกับพื้น

2. สังเกตดูปฏิกิริยาขณะกลืนของผู้ป่วย กระตุ้นให้มีการยกของกล่องเสียง  กระตุ้นการกลืน ก้มศีรษะขณะของกลืน

3.กระตุ้นการปิด เปิด ของปาก

- นวดรอบริมฝีปาก

-หัดออกกำลังกายกล้ามเนื้อริมฝีปาก เช่น หัดเม้มปาก หัดเป่า หัดดูด

-หัดพูด อู ยาวๆ หลายๆครั้ง

4.กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวของลิ้น

-กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวของลิ้นไปและริมฝีปากด้านข้าง กระตุ้นแก้มเพดานปาก

-แบปลิ้นออกมา

-หัดพูด ลา  ลา  ลา  ตา  ตา  ตา  ให้เร็ว

 

ตัวอย่างการบริหารลิ้น

การบริหารโดยการเปิดปาก

1. ดันริมฝีปากบนด้วยลิ้น

2. ดันริมฝีปากล่างด้วยลิ้น

3. ดันแก้มซ้ายขวา ด้วยลิ้น หมุนลิ้นไป รอบๆทั้งซ้ายและขวา

 

5. ฝึกการควบคุมขากรรไกร

-ให้ผู้ป่วยอ้าปากกว้างที่สุดเท่าที่ที่ทำได้ และหุบปาก สลับกัน

-ฝึกเคลื่อนไหวขากรรไกรจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย สลับกัน

 

ด้วยความปรารถดี จาก พีที เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ สันป่าตอง

 

 

 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน