ดูแลอย่างไร ให้โดนใจผู้สูงอายุ


ดูแลอย่างไร ให้โดนใจผู้สูงอายุ

          ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยสะดวก และต้องการการดูแลจากบุตรหลาน การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าผู้สูงอายุจะต้องการการดูแล คุณก็ควรจัดเวลาดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งการดูแลใกล้ชิด มีผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

บุตรหลานของผู้สูงอายุควรปฏิบัติดังนี้

1. ดูแลเรื่องการออกกำลังกาย แม้ว่าผู้สูงอายุจะเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก แต่ก็ควรได้ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อให้คล่องตัวขึ้น

2. ดูแลเรื่องที่พักอาศัย ให้สะอาดสะอ้าน และมีอากาศปลอดโปร่งถ่ายเทสะดวก

3. ดูแลเรื่องการเข้าสังคม ทั้งการพาไปเยี่ยมเพื่อนฝูง และญาติฝ่ายต่างๆ เพื่อพบปะพูดคุยกัน

4. ให้การเคารพและยกย่อง และให้ความสำคัญ กตัญญูกับท่านเสมอ

5. เข้าใจในความผิดพลาด และยิ่งเห็นอกเห็นใจท่านมากขึ้น

6. หมั่นพาไปตรวจสุขภาพเสมอ

7. ดูแลเรื่องอาหารการกิน ให้เหมาะสม และไม่เป็นโทษต่อร่างกาย

8. หากิจกรรมที่ท่านชื่นชอบให้ทำ เช่นฟังเพลง อ่านหนังสือ เต้นรำ งานฝีมือ เป็นต้น

9. หมั่นพูดคุยและขอคำแนะนำจากท่านในการตัดสินใจหลายๆ อย่าง เพื่อให้ท่านได้มีส่วนร่วมในครอบครัว

10. ให้การสนับสนุนเรื่องเงินอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความสุขในบั้นปลายชีวิตแก่ท่าน การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

นอกจากการดูแลจากบุตรหลานแล้ว ผู้สูงอายุเองก็ควรดูแลตนเองอย่างดีเช่นกัน โดยมีการดูแลตนเอง ดังนี้

1. เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของตนเอง เข้าใจสิ่งที่ตนกำลังต้องเผชิญ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง

2. ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อร่างกายเสื่อมลง และไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีเหมือนก่อน รวมถึงมีโรคภัยต่างๆ รุมเร้า และร่างกายหย่อนยานไป คุณควรยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และใช้ชีวิตกับมันอย่างมีความสุข

3. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง การมีร่างกายที่แข็งแรง ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้น และมีความภูมิใจในตนเอง ที่ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานในทุกเรื่อง

4. หางานอดิเรกทำ เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้ตนเอง การดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องยากและซับซ้อน เพียงแค่คุณให้ความรักและความเข้าใจกับท่านมากๆ อย่าลืมว่าวันหนึ่ง คุณก็จะก้าวไปอยู่ในจุดที่ท่านเป็นในตอนนี้เช่นกัน


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน