เคล็ดลับเพื่อการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพดี


เคล็ดลับเพื่อการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพดี

เคล็ดลับเพื่อการเป็นผู้สูงอายุยอย่างมีคุณภาพ

1 รับประทานอาหารให้ครบทุกหมุ่ ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

2 รับประทานโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละมื้อ หากทานเนื้อสัตว์ เคี้ยวยากและย่อยยาก แนะนำให้ดื่มน้ำเต้าหู้  ถั่วดิน

3 รับประทารแคลแซียมให้ได้ 1000 มิลลิกรัมต่อวัน

4 พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ6 ชั่วโมง

5 ทำจิตใจให้ผ่องใส หางานอดิเรกทำ พบปะเพื่อนๆรุ่นเดียวกัน

6 ตรวจเช็คสุขภาพทุกครึ่งปี หรือทุกปี

7 รักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ

8 ฝึกสมองบ่อยๆ เช่น คิดเลข เล่นเกม

 

เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจาก พีที เนอร์สซิ่งโฮม เพื่อให้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้อย่างเข้าใจ


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน