ผู้ป่วยพาร์กินสันและการรักษาทางกายภาพบำบัด


ผู้ป่วยพาร์กินสันและการรักษาทางกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยพาร์กินสันและการรักษาทางกายภาพบำบัด  พีที เนอร์สซิ่งโฮม  ดูแลผู้สูงอายุเชียงใหม่  สันป่าตอง

เกิดจากความผิดปกติของ basal ganglia ในส่วนของ supstantia nigra ทำให้ขาด dopamine

อาการทางคลินิก

1. Resting  tremor ( มือสั่นแบบปั้นยา  เท้าจะเป็น tapping)

2. Rigidity

3. bradykinesia

4. Postural instanbility ( เป็น stoop posturs)

ระยะของโรค

1. ระยะที่ 1 มีอาการสั่นข้างเดียว  คนไข้มัก lean ไปด้าน affected  side

2. ระยะที่ 1.5  มีอาการข้างเดียว ร่วมกับแกนกลางของร่างกาย

3. ระยะที่ 2 มีอาการสั่นทั้งสองข้างของร่างกาย โดยไม่มีปัญหาเรื่อง การทรงตัว

4. ระยะที่ 2.5 มีอาการสั่นทั้งสองข้างของร่างกาย  รวมทั้งแนาแกนกลาง with recovery on pull test

5. ระยะที่ 3 มีอาการสั่นทั้งสองด้าน  มีปัญหาเรื่องการทรงตัวเป็นหลัก ยังช่วยเหลือตัวเองได้

6  ระยะที่ 4 เริ่มทำกิจวัตรได้น้อยลง  ต้องใช้เครื่องช่วยเดินและอาศัยการช่วยเหลือ

7. ระยะที 5 นั่ง wheelchai หรือนอนอยู่กับเตียง  ไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้

เป้าหมายการรักษา

ขึ้นอยู่กับ ระยะ ที่เป็น แต่โดยรวมๆแล้วได้แก่

1. กระตุ้นให้ผู้ป่วยมี activity และช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

2. เพื่อเตรียมพร้อมรับการดำเนินของโรค

3. ลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อน  ทั้งทางด้านระบบหายใจ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

4. ลดอัตราเสี่ยงต่อการล้มของผู้ป่วย

หลักการรักษาทางกายภาพบำบัด

1.เน้นเรื่องของการออกกำลังกาย แขน ขา 

2. เน้นในเรื่องการ rotation เพราะผู้ป่วยมักมีปัญหา การหมุนตัว การหันซ้าย ขวา

3. ฝึกเรื่องของการเดินก้าวยาวๆ  เดินไปด้านหน้า  ด้านข้าง ด้านหลัง

4. ฝึกในเรื่อง chest trunk mobilization 

ให้คำแนะนำ

-ไม่ควรให้นอนหนุนหมอน  เนื่องจากอาจทำให้มีอาการ phantom pillow 

-ให้ระวังการล้ม

- ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเพื่อเพิ่ม reciprocal ของขา

 

 

 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน