ความเสี่ยงต่อการล้มของผู้สูงอายุ


ความเสี่ยงต่อการล้มของผู้สูงอายุ

ปัจจุบันผู้สูงอายุนับว่ามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  อย่างเห็นได้ชัด  และถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง  เนื่องจากลูกหลานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่   ทาง ศูนย์พีที เนอร์สซิ่งโฮม  ยินดีให้คำปรึกษา  

  ปัจจัยที่มีความเสี่ยงส่งผลทำให้ผู้สูงอายุล้ม

1. เพศ  จากการศึกษาพบว่า ผู้หญิง เสี่ยงต่อการล้มมากกว่าผู้ชาย

2. การเจ็บป่วยเฉียบพลัน

3.ภาวะการเวียนหัว

4.การได้ยินบกพร่อง

5.การทรงตัวและการเดินบกพร่อง

6.ภาวะซึมเศร้า

7.ภาวะวิตกกังวล

8.การใส่รองเท้าที่ไม่พอดี  

9.กล้ามเนื้ออ่อนแรง

  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  เชียงใหม่ ( สันป่าตอง )

 

 

 

 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน