ผู้ป่วยอัมพาต


ผู้ป่วยอัมพาต
ผู้ป่วยอัมพาต อีกอาการที่ช่วงเวลาของการ ทำกายภาพบำบัด
 
เป็นสิ่งสำคัญที่สุดหากได้รับฟื้นฟู ร่างกาย และจิตใจ โดยเร็ว
 
ภายใน 6 เดือนแรกของอาการที่เป็นอยู่ จะทำให้ฟื้นฟูได้เร็วกว่า
 
หรือผู้ป่วยจะคงรักษาความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้มาก
 
ที่สุด ทั้งนี้และทั้งนั้น ต้องอาศัยการดูแลทั้งครอบครัว ตัวผู้ป่วย
 
และนักกายภาพบำบัด และสิ่งสำคัญคือ เวลา
 
golden period stroke นั่นเอง

 พีที เนอร์สซิ่งโฮม  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่  สันป่าตอง 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน