การดูแลผู้สูงอายุ


การดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หมายถึง  คนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป  ผู้สูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย เนื่องจากความสูงอายุ ซึ่งแต่ละคน จะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสุขภาพและการใช้ชีวิตในวัยที่ผ่านมา  ร่วมกับผู้สูงอายุบางคนมีโรคประจำตัว ซึ่งทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลงไป

1. อาหาร ควรลดอาหารประเภทไขมัน  คาร์โบไฮเดรต  ทานผักให้มากๆ เช่น ถั่ว  และควรทานผลไม้  ที่ไม่มีรสหวานมากเกินไป  เช่น  กล้วยน้ำหว้าสุก  แตงโม

2. ออกกำลังกาย  ควรออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อย 3-4 ครั้ง/สัปดาห์  เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เพิ่มความคล่องแคล่ว เพื่อป้องกันการล้ม

3.อุจจาระ  ปัสสาวะ  ต้องฝึกในเรื่องของการขับถ่ายเป็นเวลา ดื่มน้ำให้มาก เพื่อให้ร่างกายได้ขับถ่ายของเสียออกมา

4.สถานที่  ควรเลือกสถานที่ปลอดโปล่ง สงบ  มีต้นไม้ ไม่มีมลภาวะทางเสียง  กลิ่น มารบกวน

5.สุขภาพ ควรได้รับการตรวจสุขภาพปีละครั้ง  เพื่อจะได้เฝ้าระวังโรคอื่นๆ

6.อารมณ์  ทำจิตใจให้สบาย ฟังธรรมะ ฟังเพลง  หางานอดิเรกทำ  ด้วยความหวังดีจาก  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่  สันป่าตอง


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน