การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บกระดูกคอระดับ c5


การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บกระดูกคอระดับ c5

การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บกระดูกคอระดับ c5

           ผู้ป่วยระดับนี้จะมีกล้ามเนื้อข้อไหล่และศอก  สามารถทำงานได้ผู้ป่วยจึงสามารถยักไหล่  ยกแขนและงอศอกได้ ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยพิเศษ ผู้ป่วยในระดับนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองในการรับประทานอาหาร  ดื่มน้ำ  โกนหนวด ล้างหน้า แปรงฟัน และหวีผมได้ 

           สำหรับการเคลื่อนที่ สามารถเข็นล้อรถเข็น ในระยะทางสั้นๆบนพื่นราบได้ สามารถใช้ power wheelchair  ในชีวิตประจำวันได้ แต่การพลิกตะแคงตัวด้วยบนเตียง การลุกขึ้นนั่งและการนั่ง ยังต้องมีผู้ช่วยดูแลอยู่

          กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระดับนี้จะเน้นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับระบบหายใจและระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  เช่นเดียวกับผู้ป่วยระดับ c1-c4 ด้วยการทำ chest therapy  การยึดกล้ามเนื้อ การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การสร้างเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง  

        1. การทำ chest  therapy  เช่นเดียวกับผู้ป่วยระดับ c1-c4 และเน้นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระบังลม

       2. การยืดกล้ามเนื้อ ด้วยการทำการเคลื่อนไหวโดยผู้อื่นทำให้หรือจัดทำให้กับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเกิดข้อติดและช่วยลดอาการเกร็ง  ท่าทางส่วนใหญ่จะคล้ายกับผู้ป่วย quadriplein c1-c4

       การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง จะเน้นให้ผู้ป่วยทำเป็นประจำ  เพื่อคงความสามารถขอลกล้ามเนิ้ือที่ยังทำงานได้อยู่ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อรอบคอและกล้ามเนื้อรองข้อไหล่  จำนวนครั้งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ป่วย  บางรายอาจเริ่มจากทำท่าละ 10 ครั้ง จำนวน3รอบ ต่อวัน 

       การออกกำลังกล้ามเนื้อบริเวณข้อไหล่ ทำได้ด้วยการใช้ถุงทราย สายยางยืด เป็นแรงต้าน หรืออุปกรณ์ช่วยพยุงเป็นแรงช่วยการออกกำลังกาย เริ่มต้นจากการให้ผู้ป่วยทำท่าละ 10 ครั้ง 3 รอบในหนึ่งวัน อาจทำได้หลายครั้งถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการปวดหรือเมื่อยล้า 

ด้วยความปรารถนาดี  พีที เนอร์สซิ่งโฮม  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ สันป่าตอง

 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน