แผลไฟไหม้


แผลไฟไหม้

แผลไฟไหม้ (Burn)

บาดแผลไหม้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือทุพลภาพควร ดังนั้นจึงควรมีการช่วยเหลืออย่างถูกต้องตั้งแต่ระยะแรกที่มีการบาดเจ็บ ซึ่งจะทำให้ลดอัตราการตายและความพิการได้
 

หลักการโดยทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยคือ
-    รีบพาผู้ป่วยออกจากบริเวณนั้น หรือรีบกำจัดสาเหตุของความร้อน
-    ควบคุมอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
-    การให้สารน้ำ
-    ป้องกันและรักษาผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

 

 

ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บ
-    ขนาดของบาดแผลไหม้
-    อายุ
-    การบาดเจ็บต่อทางเดินหายใจ(Inhalation injury)
-    เพศหญิง 

บาดแผลไหม้แบ่งออกได้เป็น 3 โซน ได้แก่
•    Zone of coagulation : เป็นบริเวณที่ผิวหนังถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถรักษาได้
•    Zone of stasis : เป็นบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บบ้าง แต่เลือดยังไหลเวียนมาเลี้ยงได้อยู่ แต่ถ้าได้รับการรักษาที่ไม่ดีพอ จะเกิดภาวะเนื้อตายได้
•    Zone of hyperemia : เป็นบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บน้อย จะมีเลือดไหลเวียนมากขึ้นในบริเวณนี้ และมักจะหายได้เอง

pan lang=TH>ควบคุมอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
-    การให้สารน้ำ
-    ป้องกันและรักษาผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บ

-    ขนาดของบาดแผลไหม้
-    อายุ
-    การบาดเจ็บต่อทางเดินหายใจ(Inhalation injury)
-    เพศหญิง 

การประเมินความลึกของบาดแผลไหม้มีความสำคัญในการบอกถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บ การวางแผนการรักษา และผลการรักษา
•    แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ

–    ระดับแรก (First degree burn)
–    ระดับที่สอง (Second degree burn)
–    ระดับที่สาม (Third degree burn)

แผลไหม้ระดับแรก (First degree burn)

การไหม้จะจำกัดอยู่เฉพาะชั้นหนังกำพร้าเท่านั้น โดยบาดแผลจะแดง (Erythema) แต่ไม่มีตุ่มพอง (Blister) มีความรู้สึกเจ็บปวดหรือแสบร้อน ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดได้แก่แผลไหม้จากแสงอาทิตย์ โดยแผลประเภทนี้จะใช้เวลารักษาประมาณ 7 วัน โดยไม่ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้

แผลไหม้ระดับที่สอง (Second degree burn) 

การไหม้จะลามลงไปถึงชั้นหนังแท้บางส่วน บาดแผลจะมีสีแดง มีตุ่มน้ำพอง ผิวหนังบริเวณนี้จะดูเปียกชื้นและไวต่อความรู้สึกเจ็บปวด โดยจะใช้เวลารักษาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึง    2 เดือน โดยที่แผลประเภทนี้ส่วนมากจะเกิดแผลเป็น

แผลไหม้ระดับที่สาม (Third degree burn) 

 

บาดแผลไหม้จะลึกลงไปจนทำลายหนังแท้ทั้งหมดทำให้บาดแผลจะมีสีเข้มหรือซีด แห้งและแข็งเหมือนหนัง และเนื่องจากเส้นประสาทที่อยู่บริเวณผิวหนังแท้ถูกทำลายไปหมดทำให้แผลนี้จะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด  บาดแผลประเภทนี้จะไม่หายเองจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดปลูกผิวหนัง 

หลักการปฏิบัติประกอบด้วย

–    ทำให้การไหม้นั้นหยุดลง
–    ดูแลทางเดินหายใจ
–    ให้สารน้ำกู้ชีพ
–    บรรเทาความเจ็บปวด
–    ดูแลรักษาบาดแผล

–    ส่งผู้ป่วยไปยังสถานที่ที่มีความพร้อมในการดูแลรักษา


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน