การเลือกอุปกรณ์การฝึกเดินกับผู้ป่วย


การเลือกอุปกรณ์การฝึกเดินกับผู้ป่วย

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกเดินสำหรับผู้ป่วย

       ก่อนการฝึกต้องมีการตรวจร่างกายเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมและวางแผนการฝึก   ตรวจร่างกาย  เพื่อประเมินความสามารถ กำหนดเป้าหมายการฝึก  เตรียมพื้นที่ ปรับอุปกรณ์ให้เหมาาะสม เตรียมอุปกรณืเพื่อความปลอดภัย  ก่อนการฝึกควรเตรียมร่างกายของผู้ป่วยโดยฝึกความมั่นคงต่อผู้ป่วย  โดยฝึกการทรงตัวเพิ่มความยืดหยุ่น  ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  แล้วจึงอธิบายและแสดงวิธีการเดินให้ผู้ป่วยดู  ก่อนจะให้ผู้ป่วยเดิน  เพื่อให้เข้าใจและปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง  โดยทั่วไปการฝึกเดิน มันจะเริ่มฝึกใน parallel bar ก่อน เพราะมีความมั่นคงและปลอดภัย  ฝึกโดยนักกายภาพบำบัด

 

มาทำเข้าใจกับอุปกรณ์ที่ช่วยเดินกันก่อนนะคะ

อุปกรณ์ช่วยเดิน ข้อดี ข้อเสีย
parallel bar 

- มั่นคงมากที่สุด

-ปรับระดับความสูงได้

-ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
walker 

-มั่งคง  แต่น้อยกว่า paraller bar

-เคลื่อนที่ได้

-ใช้ในที่แคบลำบาก  และเดินช้า

-ทำให้รูปแบบการเดินต่างจากปกติ

-ขึ้นลงบันไดลำบาก

axillary  crutches 

- มีคว่มมั่นคงแต่น้อยกว่า paraller bar และ walker

- ขนาดเล็กเคลื่อนได้เร็ว

-สามารถฝึกเดินได้หลายรูปแบบ

-สามารถใช้ขึ้นลงบันไดได้

-ถ้าเดินไม่ถูกต้อง  อาจเป็นอัตรายต่อเส้นประสาทและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนได้

-ให้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่มีความมั่นคงและทรงตัว ไม่เหมาะแก่ผู้สูงอายุ

-ต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและลำตัวอย่างมาก

 

 

forearm  crutches

- ลดอันตรายต่อหลอดเลือดและเส้นประสาทที่บริเวณรักแร้

-เก็บและเคลื่อนย้ายได้สะดวก

- ขึ้นลงบันไดและใช้ในที่แคบได้ดี

-มีความมั่นคงน้อยกว่า axllary cruthes 

- ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ

-ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวและแขนอย่างมาก

forearm crutches

 

 

-ปล่อยตัวออกจากไม้ลำบาก
canes

-ใช้ได้ดีในการขึ้นลงบันได สถานที่แคบๆได้

-เก็บและเคลื่อนย้ายได้สะดวก

-ลดน้ำหนักที่ลงต่อขาได้น้อยเพราะ base of support
   

 

ด้วยความปรารถนาดี จากพีที เนอร์ซิ่งโฮม เชียงใหม่ สันป่าตอง


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน