การจัดท่าทางที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก


การจัดท่าทางที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

การจัดท่าทางที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

รูปแบบการเกร็งของกล้ามเนื้อ

รูปแบบการจัดท่าท่าทางที่ถูกต้อง

1.ศีรษะเอียงไปด้านที่อ่อนแรง

-ศีรษะตรง

2.ไหล่ตกและปิดไปทางด้านหลัง

-ไหล่อยู่ในระดับตรงและบิดมาทางด้านหน้า

3.ข้อศอกและแขนหมุนเข้าด้านใน

-ข้อศอกเหยียดตรงและแขนหมุนออกด้านนอก

4.ข้อมือตกและคว่ำมือ

-ข้อมือกระดกขึ้นและหงายมือขึ้น

5.มือกำแน่น

-มือแบบออก  นิ้วหัวแม่มือชี้ออกจากลำตัว

6.สะโพกเหยียดและบีดไปทางด้านหลัง ขาแบะออก

-สะโพกบิดมาด้านหน้าและขาหมุนเข้าด้านใน

7.เข่าเหยียดตรง

-เข่างอเล็กน้อย

8.ข้อเท้าตก ปลายเท้าชี้ลง

-ข้อเท้ากระดกขึ้น

 

การจัดท่าทางที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก มีดังนี้

1. ท่านอนหงาย

-ศีรษะตรง  หนุนหมอนที่ไม่เตี้ยหรือสูงเกินไป

-ใช้ผ้าหรือหมอนหนุนไหล่เพื่อป้องกันสะบักบิดและตกไปด้านหลัง

-ใช้หมอนรองแขนด้านที่อ่อนแรง ให้แขนเหยียดและกางออกเล็กน้อย  หงายฝ่ามือขึ้น

-รองหมอนใต้ข้อเข่าทั้งสองข้าง  ให้ขาอยู่ในลักษณะธรรมชาติ เข่างอกเล็กน้อย

 

2.ท่านอนตะแคงทับข้างที่อ่อนแรง

-ศีรษะตรง หนุนหมอนที่ไม่เตี้ยหรือสูงเกินไป

-ดึงสะบักด้านอ่อนแรงออกมาข้างหน้า พร้อมกับกางแขนออก 90 องศา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยนอนทับบนข้อไหล่

-รองหมอนใต้ขาข้างปกติตลอดจนถึงฝ่าเท้า งอสะโพกและเข่า ไขว้ขาไปทางด้านหน้า

-งอเข่าข้างอ่อนแรง เหยียดสะโพกไปทางด้านหลัง

 

3. ท่านอนตะแคงทับข้างปกติ

-ศีรษะตรง  หนุนหมอนที่ไม่เตี้ยหรือสูงเกินไป

-ดึงสะบักข้างอ่อนแรงออกมาทางด้านหน้า พร้อมกับกางแขนออก 90 องศา รองหมอนใต้ข้างอ่อนแรงตลอดจนถึงฝ่ามือ ให้แขนเหยียดตรง หมอนที่ใช้รองแขนนี้ไม่ควรเตี้ยมาก เพราะจะทำให้ช่วงแขนต่ำกว่าระดับลำตัว  ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ข้อไหล่ได้

-รองหมอนใต้ขาข้างอ่อนแรงตลอดจนถึงฝ่าเท้า  งอสะโพกและเข่า ไขว้ขาไปทางด้านหน้าเพื่อให้สะโพกบิดไปทางด้านหน้าและเป็นการยึดกล้ามเนื้อข้างลำตัวและสะโพก

-งอเข่าข้างปกติ เหยียดสะโพกไปด้านหลัง

 

4. ท่านั่ง

-ศีรษะและลำตัวตั้งตรง

-แขนข้างอ่อนแรงวางไว้บนหมอนข้างลำตัว  หนุนให้สูงจนแขนข้างอ่อนแรงอยู่ในระดับเดียวกับข้างปกติ

-เท้าควรจัดให้วางบนพื้นเต็มฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  ถ้าเตียงหรือเก้าอี้สูงเกินไป ให้ใช้กล่องไม้เตี้ยๆรองเท้า

 

5. การเคลื่อนย้ายตัวไปยังปลายเตียง

-ปรับเตียงให้เป็นระนาบเดียวกัน  เอาหมอนรองออกจากศีรษะ

-นอนหงาย มือข้างปกติจับแขนข้างที่อ่อนแรงไว้บนอก

-ชันเข่าข้างปกติขึ้น ข้างอ่อนแรงนักกายภาพบำบัดช่วยจับตั้งขึ้น

-ผู้ป่วยตั้งศอกข้างปกติขึ้น

-นักกายภาพบำบัดนั่งคุกเข่าอยู่ปลายเท้าผู้ป่วย มือทั้งสองข้างจับที่บริเวณใต้สะโพก ยกขึ้นเพียงเล็กน้อย ให้ผู้ป่วยช่วยออกแรงกดที่ศอก  นักกายภาพบำบัดออกแรงดึกที่สะโพกผู้ป่วยเลื่อนลง

 

6. การเปลี่ยนจากท่านอนหงายเป็นท่านอนคว่ำ

-เอาหมอนออกจากศีรษะผู้ป่วยก่อน

-เลื่อนตัวผู้ป่วยไปชิดขอบเตียงด้านตรงกันข้ามกับที่กำลังจะพลิกไป

-จัดแขนผู้ป่วยด้านที่จะพลิกไปให้อยู่ในลักษณะ ยกแขนขึ้น 90 องศา 

-ตั้งขาข้างปกติขึ้นแล้วยันตัวมาให้พลิกคว่ำ

 

7. เปลี่ยนจากท่านอนตะแคงมานั่งห้อยขาข้างเตียง

-จากท่านอนตะแคงทับข้างอ่อนแรง

-เอาขาข้างปกติช้อนใต้เข่าข้างอ่อนแรงลงห้อยข้างเตียง

-ใช้มือข้างปกติกดพื้นพร้อมกับยกศีรษะและยันตัวขึ้น  ค่อยๆเลื่อนขยับมือจนตัวตั้งตรง จัดมือข้างอ่อนแรงวางบนเตียงให้นิ้วมือชี้ไปทางด้านหล้ง

-นักกายภาพบำบัดที่บริเวณหัวไหล่ข้างที่อยู่ด้านล่างและบริเวณสะโพก

 

8.การลุกขึ้นยืน

ในการลุกขึ้นยืน  กรณีผู้ป่วยมีการอ่อนแรงมาก  หรือน้ำหนักตัวมาก อาจต้องให้ผู้ช่วยอีก1คน ช่วยพยุงให้ผู้ป่วยลุกขึ้นยืนได้ ในขณะที่ผู้ป่วยโน้มตัวมาด้านเพื่อจะลุกขึ้นยืน ญาติ สามารถช่วยโดยการให้แรงกดที่หัวเข่าข้างอัมพาต เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงทิศทางของการขึ้น


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน