การกายภาพบำบัดรักษาผู้ป่วยที่นอนติดเตียง เคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้


การกายภาพบำบัดรักษาผู้ป่วยที่นอนติดเตียง เคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้

การกายภาพบำบัดรักษาแก่ผู้ที่นอนติดเตียง เคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้ 
(Passive Rehabilitation exercises)

โดยทั่วไปการช่วยฟื้นฟูกายภาพบำบัด จะช่วยฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ข้อ กล้ามเนื้อ หัวใจ หรือการผ่อนคลาย
อย่างไรก็ตามผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงนั้นเกิดจากภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น สมองไม่สั่งการ อัมพฤกต์ อัมพาต
ดังนั้น จึงต้องช่วยกายภาพแบบ passive เพื่อช่วยเคลื่อนไหวข้อ ไม่ให้ติดในขณะที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อแนะนำ
1 เคลื่อนไหวให้เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ

2 แต่ละท่า เคลื่อนไหวให้สุด ของช่วงการเคลื่อนไหวนั้นๆ  

3. บางรายที่ข้อติดอยู่แล้ว เคลื่อนไหวได้เท่าที่เคลื่อนได้  อย่าไปฝืน

4.แต่ละท่า ให้ทำ 20 ครั้ง/ท่า และให้ครบที่ทุกท่า

5. การจับส่วนที่เราจะเคลื่อนไหว  ต้องจับให้มั่น เช่น ออกกำลังกายส่วนแขน  มือหนึ่งให้จับข้อมือ  อีกมือหนึ่งให้จับข้อศอก 

6.ขณะออกกำลังกาย ควรสังเกตุสีหน้าผู้ป่วยตลอดเวลา 

 

การบริหารแขน 7 ท่า
ท่าที่ 1 บริหารข้อไหล่ด้านหน้า

ยกแขนของผู้สูงอายุ ขณะที่นอน ขึ้นลง โดย ยกจากที่วางข้างลำตัดขึ้น ไปจนเหนือศีรษะ

ท่าที่ 2 บริหารข้อไหล่ด้านข้าง
ค่อยๆกางแขน เป็นวงกว้าง ขึ้นไปเหนือศีรษะเท่าที่ทำได้

ท่าที่ 3 บริหารข้อไหล่ในการหมุน
โดยให้กางแขนกับข้อศอกขึ้น 90 % แล้วทำการยกเฉพาะข้อแขนส่วนปลายขึ้นลง โดยให้แขนส่วนบนเป็นแกนหมุน

ท่าที่ 4 บริหารข้อศอก

จับข้อมือแล้วงอข้อศอกเข้า ออก

ท่าที่ 5 บริหารข้อมือ
จับตรงข้อมือ และ นิ้วของผู้สูงอายุ เคลื่อนไหวให้ข้อมือไปด้านหน้าและหลัง

ท่าที่ 6 บริหารข้อนิ้วมือ
ผู้ช่วยใช้มือนึงจับนิ้วหัวแม่มือ และอีกข้างจับนิ้วมือผู้สูงอายุ เคลือนไหวด้านนิ้วมือทั้งสี่ พับและกาง ซ้ำๆ

ท่าที่ 7 บริหารข้อนิ้วโป้ง
คล้ายท่าที่ 6 แต่เน้นบริเวณนิ้วโป้ง

บริหารข้อเข่า 5 ท่า

โดยให้ผู้ช่วยจับเข่า และข้อเท่า ทำซ้ำๆข้างละ 10 ครั้ง

ท่าที่ 1 บริหารข้อเข้าและสะโพก
งอเข่า ให้มากที่สุดแล้ว ดึงกลับในท่าราบ

ท่าที่ 2 บริหารข้อสะโพกด้านข้าง
กางขาออกและเข้า

ท่าที่ 3 บริหารข้อเข่าในท่าหมุน
ยกเข่าขึ้นแล้วหมุนขาช่วงล่าง ไปด้านซ้ายและขวาโดยให้แกนขาอยู่กับที่

ท่าที่ 4 บริหารข้อเท้า
จับอุ้งเท้าโดยให้นิ้วเท้าของผู้ป่วยยันตรงข้อมือและลำแขน ออกแรงกดแขน เพื่อให้ปลายเท้าของผู้ป่วยชิดกับหน้าแข้ง เข้าและออก

ท่าที่ 5 บริหารข้อเท้าและนิ้วเท้า
จับปลายเท้า บิดซ้ายและขวา

ด้วยความหวังดีจาก พีทีเนอร์สซิ่งโฮม ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ สันป่าตอง


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน