วิธีเพื่อการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ดีอยู่เสมอ


วิธีเพื่อการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ดีอยู่เสมอ
วิธีเพื่อการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ดีอยู่เสมอ
 
1. ให้ความเคารพ นับถือ และยกย่อง  เป็นสิ่งแรกที่ควรจะต้องปฏิบัติในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ที่ผู้ดูแลจะต้องทำ
 
เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่ากับคนในครอบครัว
 
2. พยายามดูแลความสงบภายในบ้าน ป้องกันเสียงดังรบกวนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยง
 
อาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ
 
3. ไม่ควรที่จะนำปัญหา หรือเรื่องเครียดมาเล่าให้ฟัง เพราะจะสร้างความวิตกกังวลแก่ผู้สูงอายุ
 
4. สร้างความั่นใจให้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้งอายุมักจะวิตกกังวล หรือความกลัวที่จะต้องเป็นภาระแก่ลูกหลาน
 
กลัวไม่มีคนดูแล กลัวตนเองจะไร้ค่า ซึ่งความวิตกกังวลเหล่านี้มักจะทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับ และอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า
 
5. หางานอดิเรกที่เหมาะกับผู้สูงอายุให้ทำ เช่น การเลี้ยงสัตว์ ดูแลสวน หรือต้นไม้ภายในบ้าน
 
6. แบ่งเวลา หรือจัดตารางทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้สูงอายุ หรือทำหากิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัว โดยเฉพาะ
 
ผู้สูงอายุที่มีบุตร หลาน ที่อยู่ในบริเวณบ้านเดียวกัน การใช้เวลาทำกิจกรรม ร่วมกับลูกหลานนั้น สามารถสร้างความสุข
 
ให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
 
7.  จัดการสภาพแวดล้อมที่โล่ง โปร่ง  และมีความปลอดภัย จะช่วยให้การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนั้นทำได้ดียิ่งขึ้น
 
8. ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น การได้พาผู้สูงอายุไปออกกำลัง และการออกกำลังกายด้วยกัน 
 
การเดินเล่นรอบๆสวนสาธารณะด้วยกัน
 
9. ไม่แสดงอาการหงุดหงิด หรือแสดงออกว่ารำคาญ เมื่อผู้สูงอายุถามคำถามซ้ำๆ หรือตอบคำถามไม่ได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
 
จากภาวะสมองเสื่อม เพราะการแสดงออกว่ารำคาญ ไม่พอใจ อาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระ ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัว
 
เองได้ และอาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า
 
10.  ไม่ควรใช้น้ำเสียงรุนแรงตอบโต้ หรือโต้เถียง หากผู้สูงอายุมีอาการหวาดระแวง หรือกล่าวโทษบุคคลอื่น  ควรใช้
 
น้ำเสียงที่นุ่มนวล และเบี่ยงเบนความสนใจของผู้สูงอายุให้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่น
 
11. หมั่นพาผู้สูงอายุเข้าวัดทำบุญ  เพราะการสวดมนต์ ไหว้พระ  ฟังธรรม การนั่งสมาธิ และการได้ไปทำบุญนอกสถานที่  
 
ความรู้สึกใกล้ชิดกับพุทธศาสนา จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจสงบ เบา และเกิดความสบายใจขึ้น
 
12. หมั่นคอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุที่อาจเป็นสัญญาณของโรคที่เป็นปัญทางทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ เช่น
 
ภาวะซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์
 
13.  สร้างความรู้สึกมีคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ  เช่น การขอคำปรึกษาในเรื่องที่คาดว่าผู้สูงอายุสามารถให้คำปรึกษาได้ เช่น การ
 
เลี้ยงลูก การดูแลบ้าน การทำอาหาร   ซึ่งเป็นวิธีที่จะสามารถช่วยให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุดีขึ้น และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตัว
 
เองมากขึ้น ลดความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ากับคนในครอบครัว
 
14. ดูแลเรื่องอาหารที่ดีมีประโยชน์ เล่าถึงประโยชน์ของอาหารแต่ละอย่างจะดีอย่างไรต่อสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นการดูแล
 
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่ทำให้รู้สึกว่าผู้ดูแล หรือลูกหลานใส่ใจสุขภาพของตนไม่ละเลย  
 
ด้วยความหวังดีจาก พีที เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สันป่าตอง

News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน