โรคกระดูกสันหลังคด


โรคกระดูกสันหลังคด
 กระดูกสันหลังคด (SCOLIOSIS)
 
             กระดูกสันหลังคด (Scoliosis) คือ ภาวะที่กระดูกสันหลังมีความโค้งในแนวซ้ายขวาที่ผิดปกติ และอาจมีการบิดหรือหมุนของกระดูกสันหลังออกไปจากแนวเดิมด้วย ภาวะกระดูกสันหลังคดอาจมีสาเหตุจากพันธุกรรม ฮอร์โมน พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม แต่ที่พบได้บ่อยที่สุดคือแบบ Idiopathic scoliosis ซึ่งไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด โดยจะไม่พบในช่วงแรกเกิด แต่จะเกิดขึ้นในวัยเด็กหรือวัยรุ่นช่วงอายุประมาณ 10-16 ปี และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
              กรณีที่พบกระดูกสันหลังคดตั้งแต่กำเนิด เรียกว่า Congenital scoliosis ซึ่งจะมีสาเหตุมาจากความผิดปกติระหว่างการเจริญ และยังพบว่ากลุ่มนี้จะมีความผิดปกติของผนังช่องอก หัวใจ รวมทั้งระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์ ดังนั้นผู้ป่วยในกลุ่มนี้จึงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ ภาวะกระดูกสันหลังคดยังสามารถพบเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคทางระบบประสาท เช่น โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) อีกด้วย ซึ่งจะเรียกกลุ่มนี้ว่า Neuropathic scoliosis ภาวะกระดูกสันหลังคดอีกประเภทที่พบได้ไม่มาก แต่มีความสำคัญคือกระดูกสันหลังคดเนื่องจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่เกิดจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscular dystrophy) เนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณหลังไม่สามารถยึดกระดูกสันหลังไว้ได้ กระดูกสันหลังจึงคด โรคอื่นๆ ที่สามารถทำให้เกิดกระดูกสันหลังคดได้เช่นกัน คือ เนื้องอกของกระดูก เนื้องอกของไขสันหลัง และอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
              ภาวะกระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด (Idiopathic scoliosis) เป็นภาวะที่มีแนวโน้มจะเกิดกระดูกสันหลังคดเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากกระดูกสันหลังเป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักของร่างกายส่วนบน และรับแรงกระแทกจากขา แรงที่กดลงบนกระดูกสันหลังตลอดเวลานี้ ทำให้กระดูกสันหลังเอียงและหมุน ส่งผลให้โครงสร้างรอบๆ เกิดความผิดปกติ เช่น กล้ามเนื้อ เอ็นยึดกล้ามเนื้อ ซี่โครง ปอด และหัวใจ อาการที่มักพบหลังเกิดภาวะกระดูกสันหลังคด ได้แก่ อาการปวดหลัง ปวดร้าวบริเวณขา กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการเหนื่อยง่าย เป็นต้น การรักษาตั้งแต่เริ่มพบความผิดปกติจะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังคดเพิ่มมากขึ้น และช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากกระดูกสันหลังผิดรูป อาจได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด การใส่เสื้อเกราะ การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า และการออกกำลังกาย
 
 
 การออกกำลังกาย
               
               การออกกำลังกายถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาภาวะกระดูกสันหลังคด ผลของการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง มักให้ผลดีในผู้ป่วยที่มีความโค้งของกระดูกสันหลังน้อยกว่า 25 องศา และมีประจำเดือนแล้วอย่างน้อย 2 ปี
                ภาวะกระดูกสันหลังคดทำให้กระดูกสันหลังด้านหนึ่งเว้าและอีกด้านหนึ่งนูน กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านนูนจะถูกยืดออกตลอดเวลา ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ส่วนกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านเว้าจะหดตัวตลอดเวลา ทำให้กล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่น ดังนั้นการออกกำลังกายในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงด้านนูน และยืดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อที่หดรั้งของหลังด้านเว้า นอกจากนี้ควรมีการออกกำลังกายเพื่อลดการหมุนของกระดูกสันหลัง การออกกำลังกายเพื่อยืดให้แนวกระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรง และมีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความจุปอด และความทนทานของระบบหัวใจและปอดด้วย
                 การออกกำลังกายดังกล่าวเป็นแนวทางทั่วไปสำหรับแนะนำการออกกำลังกายแก่ผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ผู้ป่วยควรพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อให้ได้รับโปรแกรมที่เหมาะสมกับตนเอง เนื่องจากการออกกำลังกายในแต่ละท่านั้นมีรายละเอียดและต้องสัมพันธ์กับอาการหรือภาวะของโรคในแต่ละบุคคล รวมไปถึงการติดตามความก้าวหน้าหรือพัฒนาการของผู้ป่วย เพื่อประเมินผลการออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยต่อไป
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก พีที เนอร์สซิ่งโฮม   รับปรึกษา เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ  ด้วยความยินดีค่ะ 
 

 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน