ผลของการนวด


ผลของการนวด

ผลของการนวด พีที เนอร์สซิ่งโฮม สันป่าตอง

1. ผลของการนวดต่อการไหลเวียนเลือด  ช่วยให้การไหลกลับของเลือดดำดีขึ้น  เมื่อจำนวนเลือดกลับหัวใจมากขึ้นก็จะทำให้เพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงที่มาเลี้ยงเนื้อเยื่อมากขึ้น  ชะลอการเสื่อมและเพิ่มเมตาบอลิซึม บริเวณนั้นๆ

2.ผลของการนวดต่อการไหลเวียนน้ำเหลือง  ตามท่อน้ำเหลืองตามผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังน้ำเหลืองนั้นจะเคลื่อนไปในทิสทางขึ้นกับแรงภายนอก  การนวดทำให้การไหลเวียนของน้ำเหลืองของน้ำเหลืองดีขึ้น  ช่วยทำให้การดูดซึมของเสียดีขึ้น ใช้รักาอาการบวม

3. ผลของการนวดต่อระบบประสาท พบว่าเส้นประสาทส่วนปลายที่ถูกตัด เมื่อได้รับการต่อแล้ว อัตราการงอกดีขึ้นจากการนวด  และทำให้มีการเคลื่อนไหว

4. ผลของการนวดต่อกล้ามเนื้อ  ช่วยให้คลายจากความตึงเครียด  และอาการล้าได้เร็วขึ้น  การนวดช่วยลดการเกิดผังผืด  การหนาตัวของเนื้อเยื่อ  ช่วยชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ

5. ผลของการนวดต่อผิวหนัง ทำให้การทำงานของต่อมน้ำเหลือง และต่อมใต้ผิวหนังทำงานได้ดีขึ้น  ลดการยึดติดของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

7. ผลของการนวดต่อจิตใจ  การนวดทำให้เกิดความรู้สึกสบาย  ผ่อนคลาย การใกล้ชิดกับผู้ถูกนวดทำให้ผู้ถูกนวดได้ระบายปัญหา ความวิตกกังวล  ทำให้สบายใจขึ้น   รับปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุฟรี 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน