ทำไมผู้สูงอายุจึงมักมีอาการขาดสารอาหารได้ง่าย


ทำไมผู้สูงอายุจึงมักมีอาการขาดสารอาหารได้ง่าย

ทำไมผู้สูงอายุจึงมักมีการขาดอาหารได้ง่าย

         เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะร่างกาย สังคมและ เศรษฐกิจ อันอาจนำไปสู่ภาวะ ทุโภชนาการได้ เช่น ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว  อาจจะเป็นอุปสรรค ในการไปซื้อหาอาหารข้างนอก  หรือแม้แต่การจะ ประกอบอาหารด้วยตัวเอง   การที่ต้องอยู่บ้าน คนเดียว ขาดการติดต่อกับสังคมภายนอก  ก็ปล่อยปละละเลยในเรื่องอาหารการกิน จนถึงปัญหาที่ต้องใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังเพราะรายได้ลดลงหรือไม่มีเลย   เนื่องจาก ต้องออกจากงานประจำที่เคยทำอยู่   ผู้สูงอายุบางรายหันเข้าหาเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือปัญหาทางจิตใจ  เมื่อผู้สูงอายุดื่มสุรามากทำให้ร่างกาย หันมาใช้พลังงานจากแอลกอฮอล์ ทำให้มีอาการเบื่อหน่าย และขาดสารอาหารอย่างอื่นที่จำเป็น ที่สำคัญเช่น วิตามินบี 1 กรด โฟลิค เป็นต้น    นอกจากนั้นโรคประจำตัวเรื้อรังที่มักพบในผู้สูงอายุ ก็ทำให้มีอาการเบื่ออาหารหรือทำให้ร่างกายต้องการสารอาหารมากกว่าปกติ    ผู้สูงอายุจึงเป็น กลุ่มที่มีการขาดอาหารได้ง่ายกว่ากลุ่มประชากรอื่น ๆ
  ดูแลผุ้สูงอายุ เชียงใหม่  สันป่าตอง 

News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน