ภาวะซึมเศร้าในผู้สุงอายุ


ภาวะซึมเศร้าในผู้สุงอายุ

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

    ภาวะซึมเศร้า  เป็นการเจ็บป่วยทางจิตใจชนิดหนึ่ง  ซึ่งจะทำให้รู้สึกไม่มีความสุข  ซึมเศร้า  จิตใจหม่นหมอง  หมดความกระตือรือร้น  ชอบอยู่เงียบๆ คนเดียว  ท้อแท้  บางครั้งมีความรู้สึกสิ้นหวัง  มองชีวิตไม่มีค่า  มองตัวเองไร้ค่า  เป็นภาระต่อคนอื่น ถ้ามีอาการมาก  จะมีความรู้สึกเบื่อชีวิต  คิดอยากตาย  หรือคิดฆ่าตัวตาย

วัยสูงอายุ  เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงมาก  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และสิ่งแวดล้้อม  เป็นวัยบั้นปลายชีวิต ภาวะซึมเศร้าจะทำให้โรคที่เป็นอยู่มีอาการมากขึ้น หรือทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย ถ้ามีอาการรุนแรง จะมีอันตรายจากการทำร้ายร่างกายได้

 

สาเหตุที่ทำให้เศร้า

  จากโรคทางกายบางอย่าง  เช่น  ภาวะสมองเสื่อม  หลอดเลือดสมองอุดตัน และอื่นๆ

   จากยาบางชนิด  เช่น  ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง  ยารักษากระเพาะ

 

เศร้าแล้วทำอย่างไร

ควรรับพาพบแพทย์   เพราะโครนี้สามารถรักษาให้หายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษา  อาจทำให้อาการเป็นมากขึ้น  อาจถึงอันตรายชีวิตได้   ดูแลผู้สูงอายุเชียงใหม่  สันป่าตอง 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน