อาการและอาการแสดงของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ


อาการและอาการแสดงของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

อาการและอาการแสดงของภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ

1.ทางด้านสติปัญญาการรู้คิด   เป็นอาการเริ่มแรกที่เด่นชัดที่สุด คือ ความบกพร่องความทรงจำ  โดยจะเริ่มสูญเสียความจำใหม่ๆและความจำระยะสั้น เช่น จะลืมคนที่เคยคุ้นเคย  ลืมว่าตัวเองวางสิ่งของไว้ไหนบ้าง  คำพูดอาจจะคลุมเครือ  แต่เรื่องอดีตจะจำได้ดีมาก  ชอบพูดเรื่องเก่าๆ ซ้ำๆ  ฉะนั้นอย่าพึ่งเบื่อแล้วกันนะคะ

2. ด้านพฤติกรรม   จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น  มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว  บางรายอาจแสดงอาการโกรธอย่างรุ่นแรงออกมา  และมีบุคคลิกที่เปลี่ยนแปลง เช่น เฉยเมย ไม่สนใจผู้คนหรือสิ่งแวดล้อม  มีปัญหาอาจนอนกลางวัน  กลางคืนตื่นมารื้อค้นข้าวของ เกลื่อนกลาดไปปหมด  บ้างเอาไปทิ้ง   บ้างไม่อยากอาหาร  และกลั้นปัสสาวะเองไม่ได้

3. ด้านอารมณ์และอาการทางจิต  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และอาการทางจิตไปพร้อมๆกัน เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า  ส่วนทางจิตนั้น พบอาการหลงผิด  หวาดระแวง  บ้างประสาทหลอน

      ฉะนั้น  อยากให้ลูกๆหลานๆ เข้าใจท่านบ้างนะคข้อความดีๆๆจาก  พีทีเนอร์สซิ่งโฮม  ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่  สันป่าตอง


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน