สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่(สันป่าตอง)

บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ความดัน เบาหวานฯลฯ ทั้งแบบอยู่ประจำและรายวัน

อุ่นใจ เสมือนอยู่บ้าน

 อุ่นใน เสมือนอยู่บ้าน

สถานที่พักของเรา สะอาด ปลอดภัย บรรยากาศเป็นกันเอง เสมือนอยู่บ้าน

ดูแลตลอด 24 ชม.

ดูแลตลอด 24 ชม.

ดูแลคนที่ท่านรัก ประดุจญาติมิตรของเราเอง ผู้ช่วยพยาบาล พนักงาน สลับหมุนเวียนกันดูแลตลอดเวลา

สถานบริบาล พีที เนอร์สซิ่งโฮม

พีที เนอร์สซิ่งโฮม ยินดีให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ให้บริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ไปเช้า-เย็น กลับ ยินดีช่วยแบ่งเบาภาระดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของท่านด้วยใจ เปรียบเสมือนญาติ และบริการดูแลทั้งในด้านการฟื้นฟู สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปรกติ ควบคุมโดยทีม พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และนักกายภาพบำบัด ที่มีพันธะกิจร่วมกัน ทั้งนี้ ทางเราเน้นการพยาบาล ร่วมกับการทำกายภาพบำบัดวันละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีกำลังใจ มีความหวัง ที่จะต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่

ติดต่อ : 089-954-5566

www.facebook.com/พีที-เนอร์สซิ่งโฮม

ขอบเขตการรักษา

 • ♥ ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ลูกหลานไม่มีเวลาดูแล
 • ♥ ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล
 • ♥ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ผู้ป่วยเจาะคอ และผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
 • ♥ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน อัลไซเมอร์
 • ♥ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ต้องการทำกายภาพบำบัด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ฟรี กายภาพบำบัดและการพยาบาล

บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี โดย พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า3ปี

 • ♥ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ เช่น วัดความดันโลหิตสูง วัดไข้ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น
 • ♥ ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าและร่างกาย เช่นอาบน้ำ สระผม แปรงฟัน ดูแลเรื่องขับถ่าย
 • ♥ บริการอาหาร3มื้อ ถูกหลักโภชนาการ
 • ♥ ดูแลพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
 • ♥ ดูแลทำแผลเรื้อรัง และแผลกดทับ
 • ♥ กิจกรรมสัมทนาการและการออกกำลังกาย
 • ♥ บริการจัดส่งไปโรงพยาบาลตามนัด
 • ♥ จัดส่งไปโรงพยาบาลหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ♥ ฟื้นฟูร่างกายโดย เน้น กายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกๆวัน

มีบริการรับไปดูสถานที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ดูแลผู้สูงอายุ

มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง

   ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน


ข่าวสาร

อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ

อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ

อ่านต่อ